top of page
Petri Dish

TRACER: behandelen van erfelijke bloedziektes door middel van stamcelonderzoek

Sikkelcelanemie en Diamond-Blackfan-anemie syndroom zijn ziekten die de levens van miljoenen mensen over de hele wereld ontwrichten. Door stamcelonderzoek streeft het TRACER-consortium ernaar nieuwe oplossingen te vinden om patiënten van deze erfelijke bloedziekten te behandelen en te genezen.

Overzicht van het TRACER-project

Organizing Test Tubes
TRACER Consortium - TRACER MEETING Photo by Almicheal Fraay (_maikeljay)-51.jpg
bottom of page